Biografi Shahabat

Mereka adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah setelah para Nabi & Rasul dan sebaik-baik umat dan generasi yang pernah ada di muka bumi. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling jauh dari kepura-puraan, paling lurus bimbingannya dan paling baik keadaannya.

Biografi Shahabat

Nu’aim bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu: Ksatria yang Tanggap lagi Cerdik

Nu’aim bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu “Melalui dirinya, Allah Ta’ala menolong satu pasukan penuh.” Sesungguhnya Allah ...
June 2, 2016
Biografi Shahabat

Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq [Bag.05]

Keteladanan Agung Pada Hari Badar Abu Bakar telah ikut berpartisipasi dalam setiap peperangan bersama Rasulullah ...
January 5, 2016
Biografi Shahabat

Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq [Bag.04]

Abu Bakar Radhiyallahu ‘Anhu Selalu Berada Di Garis Depan Dalam Setiap Kebaikan Dari Abu Hurairah ...
December 13, 2015
Biografi Shahabat

Sa’id bin Zaid Radhiyallahu ‘Anhu: ‘Singa Perang Yarmuk’

SA’ID BIN ZAID رضي الله عنه Singa dalam Perang Yarmuk… Salah seorang dari sepuluh orang ...
November 21, 2015
Biografi Shahabat

Abu Bakar Ash Shiddiq Lebih Baik Daripada Keluarga Fir’aun Yang ...

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang keutamaan –keutamaan ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, “Dia lebih baik ...
October 18, 2015
Biografi Shahabat

Az-Zubair bin Al Awwam [Bag.Kedua]

Az Zubair radhiyallahu ‘anhu telah memberikan banyak dan banyak lagi di jalan Allah. Dia telah ...
December 25, 2014
Biografi Shahabat

Az-Zubair bin Al Awwam [Bag.Pertama]

Keutamaan-keutamaan agung terkumpul pada Sahabat yang mulia ini. Dia adalah hawari ‘Sahabat setia’ Rasulullah shallallahu ...
January 1, 2014
Biografi Shahabat

Thalhah bin ‘Ubaidillah [Bag.Ketiga – Tamat]

SIKAP THALHAH RADHIYALLAHU ‘ANHU PADA PERANG JAMAL DAN SYAHADAH DI JALAN ALLAH Dari ‘Alqamah bin ...
December 29, 2013
Biografi Shahabat

Thalhah bin ‘Ubaidillah [Bag.Kedua]

DI ANTARA ORANG-ORANG MUKMIN ADA YANG MENEPATI JANJI KEPADA ALLAH Dari Musa dan `Isa, dua ...
December 25, 2013
Biografi Shahabat

Thalhah bin ‘Ubaidillah [Bag.Pertama]

BAGIAN PERTAMA “Barangsiapa ingin melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, hendaklah dia melihat ...
December 23, 2012
Biografi Shahabat

Biografi: Abu Ubaidah bin Al Jarrah

Amir bin Abdullah bin Jarrah Al Quraisyi Al Fihri Al Makki adalah salah seorang dari ...
December 24, 2011
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Ketiga – Tamat]

PENGANGKATAN YAZID RAHIMAHULLAH SEBAGAI PENGUASA: Cara pengangkatan khalifah pada masa Al-Khulafaa’ Ar-Raasyidiin adalah bermacam-­macam. Akan ...
November 18, 2011
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia