Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Para Ulama & Orang ShalihKisah Teladan

Bakti Imam Abu Hanifah Kepada Ibunya

Di samping menjadi salah satu imam madzhab yang diakui keilmuan dan kefakihannya, Imam Abu Hanifah ...
May 15, 2020
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Abu Hanifah Bertetangga Dengan Pemuda Tukang Sepatu

“Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, yang telah memuliakan tetangga dan memenuhi haknya.” (Si Pemuda) Kisah ...
May 14, 2020
Kisah Para Khalifah & RajaKisah Para Ulama & Orang Shalih

Umar bin Abdul Aziz: Apa yang Akan Kamu Katakan Tentang ...

“Wahai Ibnu Ka’ab, apa yang akan kamu katakan jika kamu melihatku di dalam kubur setelah ...
May 14, 2020
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Amr bin Utbah: Aku Sangat Malu Kepada Allah Jika Aku ...

Kisah ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Shifat Ash-Shafwah (2/40): Al-Hasan bin Amr Al-Fazari berkata, ...
May 13, 2020
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Ambillah Ketika Aku dalam Keadaan Seperti Ini

Abdullah bin Muslim Al-Qanthari adalah seorang lelaki shalih. Ada kisah unik yang disebutkan oleh Khathib ...
January 16, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Allah yang Akan Menolong

Ketika kita ditimpa musibah dan bencana, itu artinya Allah ingin agar kita memasrahkan secara totalitas ...
January 15, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Aku Malu..

Kisah ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Shifat Ash-Shofwah (1/352-353): Dari Sufyanbin Uyainah, ia berkata, ...
January 13, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Aku Malu Jika Tidak Makan dalam Keramaian

Kisah ini disebutkan oleh Khathib Al-Baghdadi dalam Târîkh Baghdâd-nya (7/545): Al-Marrudzi berkata, “Aku pernah mendengar ...
January 12, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Adab Menasehati Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah

Di dalam bukunya, Al-Jâmi’ li Akhlâq Ar-Râqi (1/411), Al-Khathib Al-Baghdadi menceritakan bahwa Ahmad bin Muhammad ...
January 11, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

15 Pukulan 15 Hadits, Kisah Hisyam bin Ammar & Imam ...

Ada saja siasat yang dilakukan oleh para salaf dalam mendapatkan ilmu; salah satunya adalah apa ...
January 7, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kaki Pincang Karena Lalai Berdzikir

Kaki Pincang Karena Lalai Berdzikir “Aku telah mengadakan perjanjian dengan diriku sendiri agar aku tidak ...
December 23, 2017
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kejernihan Hati Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah

“Ya Allah, ampunilah Mu’tashim!” Ahmad bin Hanbal rahimahullah   Mari sejenak menikmati kisah-kisah generasi salaf ...
October 11, 2017
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia