Tag: Umar bin Abdul Aziz

Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Amirul Mukminin Disangka Tukang Bata

Seorang Wanita datang kerumah Umar bin Abdul Aziz -Khalifah Islam-, dia datang dari Irak. Ketika dia tiba di pintu rumah Umar, dia bertanya kepada orang orang “Apakah Amirul Nukminin mempunyai Ajudan?” Orang orang menjawab : ...
February 22, 2017
Hikmah

Musik Menumbuhkan Sifat Kemunafikan di Dalam Dada

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis surat kepada Pendidik anak-anaknya.Beliau rahimahullah berkata, “Hendaklah yang mereka ketahui pertama kali dari Pengajaranmu adalah rasa benci terhadap alat-alat musik.Karena hal itu berawal dari setan dan mendatangkan kebenciab ...
Daulah Umawiyyah

Mengenal Kota Damaskus, Masjid Umawi & Kota Kirwan

Kota Damaskus Damaskus adalah sebuah kota tua. Kota ini didirikan sebelum kelahiran Nabi lbrahim ‘alaihissalam. Banyak legenda / dongeng tentang pendirian kota ini. Kota ini memiliki banyak sungai dan kebun. Letak kota berada pada tanah ...
February 17, 2013
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Keempat]

4. Suasana Keilmuan Hasil dari penerapan hukum-hukum Syari’at Islam adalah kehidupan manusia yang diliputi dengan keamanan, ketenangan, kemapanan, rasa senang, tentram, dan bahagia. Hal ini terwujud karena terwujudnya keadilan dan pemerataan. Buah dari ini semua ...
February 16, 2013
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Ketiga]

Mahkamah agung (mahkamatul mazhaalim) Mahkamah ini adalah mahkamah yang lebih tinggi tingkatannya dari pada mahkamah yang para qadhi memutuskan di dalamnya. Mahkamah ini menyerupai dengan diwan mazhalim (mahkamah agung-pen) yang ada pada masa sekarang. Pada ...
November 21, 2012
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Kedua]

Hisbah    (semacam pamong praja) Bagian ini adalah bagian yang mengurusi amar ma’ruf dan nahi mungkar, pengawasan masyarakat dalam pelaksaan agama Islam dan adab-adabnya di seluruh sisi kehidupan yang nampak yang dijalani manusia seperti transaksi jual ...
November 15, 2012
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Pertama]

Perkembangan yang didapatkan pada masa Bani Umayyah Perkembangan/kemajuan yang hakiki adalah tauhid kepada Allah ‘azza wa jalla (menjadikan-Nya sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi sedangkan selain-Nya apapun bentuknya tidak boleh diibadahi -pen), mengikuti petunjuk Rasulullah ...
November 9, 2012
Daulah Umawiyyah

Sebab-Sebab Runtuhnya Daulah Umawiyyah [Bag.Kedua]

Namun mengapa Daulah Umawiyyah tetap runtuh dan hilang kejayaan mereka? Jawabnya adalah: bahwa keberadaan kebaikan dan jasa-jasa tidak bermakna bila tidak adanya kejelekan dan aib. Bani Umayyah memiliki aib dan kesalahan yang cukup untuk menyebabkan ...
September 30, 2012
Daulah Umawiyyah

Sebab-Sebab Runtuhnya Daulah Umawiyyah [Bag.Pertama]

Pendahuluan: Sikap adil terhadap Bani Umayyah Pembukuan sejarah Bani Umayyah dilakukan pada masa pemerintahan musuhnya, yaitu Bani Al ‘Abbas -semoga Allah merahmati mereka semua-. Ditulis setelah musuh-musuh mereka menyebarkan berbagai riwayat dusta, kisah yang dibuat-buat, ...
September 30, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

Negara Khawarij yang ada di Yamamah Sekarang kita akan melihat kelompok Khawarij yang lain. Kelompok ini adalah kelompok yang menuju ke Yamamah sebuah kota yang terletak di Nejed. Mereka dibawah pimpinan Abu Thalut Salim bin ...
August 13, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

2. Khawarij Khawarij adalah sekelompok orang yang memberontak kepada ‘Ali setelah sebelumnya menjadi pembela dan penolongnya. Pemberontakan mereka lancarkan terhadap ‘Ali setelah beliau menerima perundingan dan tetap berpegang pada hasil perundingan itu. Ketika mereka menginginkan ...
June 17, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

Sejarah Islam telah dipenuhi dengan syubhat-syubhat seperti yang telah dijelaskan di artikel sebelumnya, yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam. Yang menjadi fokus kita pada pembahasan ini adalah fitnah yang mereka lancarkan pada masa pemerintahan Daulah Umawiyyah, ...
June 12, 2012
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia