Kisah Para Ulama & Orang Shalih

15 Pukulan 15 Hadits, Kisah Hisyam bin Ammar & Imam Malik

Ada saja siasat yang dilakukan oleh para salaf dalam mendapatkan ilmu; salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Hisyam Ammar. Ia rela dipukul asalkan mendapatkan hadits dari Imam Daril Hijrah, Malik bin Anas, sesuai dengan jumlah pukulan yang ia dapatkan. Kisah unik ini diabadikan oleh Imam Dz-Dzahabi dalam Ma’rifatul Qurra’ Al-Kibar(1/196-197) dan Siyar A’lâm An-Nubalâ’ (11-429):

Shalih bin Jazarah berkata, “Aku pernah mendengar Hisyam bin Ammar bercerita, “Suatu ketika aku menemui Malik, lalu aku berkata kepada beliau, “Sampaikanlah hadits kepadaku.”

“Bacalah!”

“Tidak, bahkan Andalah yang harus menyampaikannya kepadaku.”

“Bacalah!”

Ketika aku berulangkali meminta agar beliau membacakannya untukku, beliau kemudian memerintahkan kepada seorang pemuda, “Cambuklah orang.” Akhirnya ia mencambukku sebanyak 15 cambukan.

Aku kemudian bekata, “Anda (wahai Imam Malik) telah menzhalimi saya. Saya tidak akan menghalalkan (memaafkan) Anda.”

“Apa tebusannya?” tanya Imam Malik.

Aku jawab, “Tebusannya adalah Anda menyampaikan hadits kepadaku sebanyak 15 hadits.” Beliau kemudian menyampaikan 15 hadits kepadaku.

Setelah itu aku berkata, “Sekarang, tambahkanlah pukulan Anda, tetapi tambahi pula hadits yang Anda sampaikan kepada saya.”

Beliau pun tertawa, dan berkata, “Pergilah!”

Sumber: Buku 155 Kisah Langka Para Salaf, penerbit Pustaka Arafah, hlm. 141-142

Share:

Leave a reply

Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia