Kisah Kematian

Akhir Yang Sangat Menderita

Kisah-kisah orang-orang yang mengalami su’ul khatimah banyak didengar dan disaksikan langsung oleh orang-orang shaleh. Hal yang demikian itu menjadikan rasa takut mereka semakin bertambah, juga mereka semakin mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat mereka.

Salah satu kejadian adalah yang pernah diceritakan oleh lbnu Rajab dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad: “Aku pernah menyaksikan seseorang yang sedang dalam keadaan sekarat, ia dibimbing untuk melafazhkan kalimat syahadah “Laa ilaaha illallaah“. Memang ia akhirnya dapat melafazhkan kalimat tersebut, namun sesungguhnya ia mengingkarinya. Kemudian ia meninggal. Aku pun menanyakan perihal dirinya tersebut, ternyata ia adalah seorang pecandu minuman keras”.

Abdul Aziz mengatakan: “Takutlah kalian dari melakukan doss-dosa karena dosa-dosa itu akan melemparkannya ke dalam neraka”.

Dikisahkan juga oleh Imam Qurthubi dari Rabi’ bin Sibrah bin Ma’bad AI-Juhni yang seorang ahli ibadah di Bashrah, ia berkata: “Aku menjumpai orang-orang di Syam, lalu dikatakanlah kepada seorang laki-laki yang hendak meninggal: ‘Hai fulan, ucapkanlah laa ilaaha illallah‘. Namun justru ia menjawab: ‘Aku ingin minum. Berikanlah aku minuman keras!’.

Juga dikatakan kepada seseorang menjelang kematiannya: ‘Ucapkanlah laa ilaaha illalllah!’. Namun ia justru menjawab: “Ayo tambah terus! Tambah terus!’. Ternyata orang tersebut adalah seorang pegawai perkantoran dan ia sering memanipulasi penghitungan keuangan”.

Imam Ibnu Qayyim meriwayatkan kisah lain dalam kitabnya Al-Jawaab Al-Kaafi, ia menuliskan: “Dikatakan kepada seseorang dari mereka yang hendak meninggal: “Ucapkanlah laa ilaaha illallaah!’, namun ia menjawab: ‘Ah … ah … aku tidak dapat mengucapkannya’.

Dikatakan kepada yang lainnya lagi, juga dalam keadaan hendak meninggal: ‘Ucapkanlah laa ilaaha illalIaah!’, namun ia menjawab: “Skak mati dengan benteng, kamu kalah dariku (dalam permainan catur)’. Kemudian ia pun meninggal”.

Semoga kita dijauhkan Allah ‘Azza wa Jalla dari akhir yang buruk

Sumber: Kisah-Kisah Su’ul Khotimah, Manshur bin Nashir al-’Awaji, penerbit Darussunnah.

Artikel: www.KisahIslam.net

Facebook Fans Page: Kisah Teladan & Sejarah Islam

=

Share:

Leave a reply

Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia