Tag: Kisah Umar bin Abdul Aziz

Kisah Para Khalifah & Raja

Kasih Sayang Umar bin Abdul Aziz Terhadap Budaknya

An-Nadhr menceritakan bahwa ayahnya berkata, “Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz sedang duduk dan ia berkata kepada budak perempuannya, “Tolong kipasi aku..” Kemudian budak perempuan itu mengambil kipas. Ia mulai mengipasi Umar. Namun, ia ...
October 22, 2015
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Ketawadhu’an ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz

Di antara tawadhu’ ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz adalah ucapannya kepada seorang hamba sahaya pada suatu hari, “Wahai pelayan, kipasi aku.” Maka pelayan itu mengambil kipas dan mulai mengipasinya, namun pelayan ini mengantuk dan tertidur, maka ...
May 24, 2014
Kisah Para Khalifah & Raja

Kepribadian ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz & Pengaruhnya Terhadap Masyarakat

Kepribadian ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan kebijakannya yang adil memberi pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat, kecenderungan, keinginan dan minat mereka. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang disebutkan oleh Ath-Thobari dalam tarikh beliau dengan melakukan ...
May 24, 2014
Kisah Para Khalifah & Raja

Sikap Santun Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah

Pada suatu malam yang gelap Umar bin Abdul Aziz memasuki masjid. Ia melewati seorang lelaki yang tengah tidur nyenyak. Lelaki itu terbangun dan berkata: “Apakah engkau gila!” Umar menjawab: “Tidak.” Namun para pengawal berusaha meringkus ...
November 13, 2012
Kisah Para Khalifah & Raja

Peradilan Terbesar Sepanjang Sejarah

Sejarah mausia telah dilewati oleh peradilan-peradilan besar, tetapi ada satu peradilan terbesar yang diketahui oleh sejarah, yaitu peradilan yang terjadi di kota Samarkand. Samarkand adalah sebuah kota besar, yang sekarang menjadi salah satu bagian dari ...
September 14, 2012
Kisah Para Khalifah & Raja

Penyekapan Umar Bin Abdul Aziz & Penguburannya Hidup-Hidup

Oleh : Syaikh Mamduh Farhan al-Bukhairi. Kejadian ini terjadi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, saat dihadirkan dimajelisnya seorang laki-laki dari khawarij yang diancam dengan hukuman mati. Al-Walid melihat kepadanya dan menanyainya dengan sekumpulan pertanyaan ...
April 8, 2012
Kisah Wanita Shalihah

Wahai Para Muslimah, Bisakah Kalian Meniru Beliau?

Oleh: Syaikh Muhibbudin Al-Khatib Pengantar Redaksi Ulama Sunnah: Berikut ini adalah Kisah Kehidupan Fathimah binti Abdil Malik bin Marwan, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang begitu termasyhur dalam sejarah Islam. Kisah hidup beliau yang ...
January 14, 2012
Uncategorized

Umar bin Abdul Aziz dan Putranya Abdul Malik

Belum lagi tabi’in yang agung amirul mukminin Umar bin Abdul Aziz membersihkan tangannya dari mengebumikan jenazah khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik. Tiba-tiba beliau mendengar suarat gemuruh tanah di sekitarnya, lalu beliau berkata, “Ada apa ...
August 5, 2011
Uncategorized

Kesedihan Kaisar Romawi Atas Wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Muhammad bin Ma’bad menceritakan: “Umar bin Abdul Aziz mengirimkan beberapa tawanan Romawi untuk ditukar dengan beberapa tawanan muslimin. Muhammad bin Ma’bad kembali berkata, “Dan disaat aku masuk untuk menemui kaisar Romawi, kemudian masuk pula para ...
June 3, 2011
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia