Tag: Kisah Para Ulama

Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Ambillah Ketika Aku dalam Keadaan Seperti Ini

Abdullah bin Muslim Al-Qanthari adalah seorang lelaki shalih. Ada kisah unik yang disebutkan oleh Khathib Al-Baghdadi dalam Târîkh Baghdâd-nya (11/412) perihal dirinya: Abu Abdillah Ahmad bin Atha’ berkata, “Suatu ketika aku melihat Abdullah bin Muslim ...
January 16, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Allah yang Akan Menolong

Ketika kita ditimpa musibah dan bencana, itu artinya Allah ingin agar kita memasrahkan secara totalitas semua masalah kita kepada-Nya saja.  Dan dengan demikian, pertolongan tidak lama lagi akan turun. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh ...
January 15, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Aku Malu..

Kisah ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Shifat Ash-Shofwah (1/352-353): Dari Sufyanbin Uyainah, ia berkata, “Hisyam bin Abdul Malik masuk ke dalam Ka’bah dan ternyata di dalamnya ada Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab. ...
January 13, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Aku Malu Jika Tidak Makan dalam Keramaian

Kisah ini disebutkan oleh Khathib Al-Baghdadi dalam Târîkh Baghdâd-nya (7/545): Al-Marrudzi berkata, “Aku pernah mendengar sebagian pedagang kapas (qaththanin) berkata, “Salah satu guruku pernah dihadiahi kurma. Kebetulan pada musim kemarau Bisyr sedang tidur siang di ...
January 12, 2018
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

15 Pukulan 15 Hadits, Kisah Hisyam bin Ammar & Imam ...

Ada saja siasat yang dilakukan oleh para salaf dalam mendapatkan ilmu; salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Hisyam Ammar. Ia rela dipukul asalkan mendapatkan hadits dari Imam Daril Hijrah, Malik bin Anas, sesuai dengan ...
January 7, 2018
Kisah Cinta & Keluarga

Kisah Ulama Besar Saudi Mencari Menantu

Dalam kajiannya di Al Qashim, Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, seorang ulama besar negeri Arab yang terkenal, pernah didatangi seorang pemuda bernama Khalid yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Setelahnya dari majelis muhadharah ...
October 16, 2015
Ibunda Para Ulama

Kisah Ibunda Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu

Meneladani Ibunda Anas bin Malik Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, pembantu setia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan salah seorang sahabat dekat beliau? Anas adalah satu dari tujuh sahabat ...
October 14, 2015
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Tolak Jadi Hakim, Ulama Ini Memaku Pintu Rumah

IBNU KHAIRAN merupakan ulama madzhab As Syafi’i yang menolak mati-matian untuk dijadikan qadhi (hakim) karena besarnya tanggung jawab yang dipikul siapa yang yang menjabatnya. Keputusan Ibnu Khairan menolak jabatan hakim menyebabkan Abu Hasan Ali bin ...
April 15, 2015
Kisah Mengharukan

Balasan Dari Penunaian Amanah & Kemurnian Diri

Kisah ini terjadi pada salah satu ulama ahli hadits, beliau adalah Al Qadhi Muhamad bin Abdul Baqi Al Anshari Al Bazzar, beliau dikenal dengan julukan Qadhi Al Marastan, beliau meninggal pada tahun 535 Hijriyah. Kisah ...
February 4, 2015
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Mereka Yang Meninggalkan Tasawuf (6) : Syaikh Abdul Kadir Bin ...

Beliau Rahimahulloh dilahirkan pada tahun 1280 H dan wafat 1346 H di Negeri Duma. Beliau hidup di suatu tempat yang para sufi menjadi jumlah mayoritas, serta kebodohan bertebaran. Beliau belajar dengan para Syaikh yang jalan ...
April 13, 2014
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Mereka Yang Meninggalkan Tasawuf (5) : Syaikh Abdudzdzahir Abu Samah

Imam besar dan Maha Guru di Tanah Haram. Syaikh Abdudzdzahir bin Muhammad Nuruddin Abu Samah, seorang Alim dari Al-azhar, pemuka para Imam dakwah yang menyeru kepada Sunnah di Mesir, juga Imam dan Guru besar di ...
April 6, 2014
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Lahir, Telinganya Sudah Ditindik

Dikisahkan oleh Abu al Hasan putra Ishaq ibn Rahawaih, “Ayahku (Ishaq ibn Rahawaih) ketika baru lahir dari perut ibunya sudah dalam keadaan tertindik telinganya. Akhirnya, kakek (Rahawaih) pergi menemui Fadl ibn Musa al Sinani untuk ...
March 21, 2014
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia