Tag: Kisah Khalifah

Kisah Para Khalifah & Raja

Membagi Makanan & Uang Dari Pintu Istana Sampai ke Negeri ...

Suatu ketika, penduduk wilayah pedalaman mengalami musim paceklik yang mencekik. Kemudian Firdazaq menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, lalu memujinya dalam bait-bait syair: Kepada Allahlah rakyat mengadu, Sementara Al-Walid yang menjadi harapannya Betapa banyak orang ...
May 26, 2020
Kisah Para Khalifah & Raja

Aku Membunuhnya Bukan Karena Ia Mencuri

Kisah ini diabadikan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidâyah wa AN-Nihâyah (11/99): Ibnul Jauzi berkata, “Pada suatu hari, khalifah Al-Mu’tadhid keluar istana dan mendirikan sebuah perkemahan di dekat gerbang Asy-Syamasiyah dan melarang siapa pun untuk mengambil ...
January 14, 2018
Kisah Para Khalifah & Raja

Al Manshur pun Tertakjub!

“Sungguh, aku belum pernah melihat seorang laki-laki seperti dia.” Al-Manshur rahimahullah “Manusia itu ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak, orang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik juga dalam Islam, apabila ...
October 13, 2017
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Abu Bakar Al-Baqilani dan Raja Romawi

Adalah Abu Bakar Al-Baqilani ulama besar di masanya. Raja Irak kala itu memilih dan mengutus beliau pada th 381 untuk berdebat dengan kaum nasrani di Konstantinopel. Ketika Raja Romawi mendengar berita kedatangan Abu Bakar Al-Baqilani, ...
February 22, 2017
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Amirul Mukminin Disangka Tukang Bata

Seorang Wanita datang kerumah Umar bin Abdul Aziz -Khalifah Islam-, dia datang dari Irak. Ketika dia tiba di pintu rumah Umar, dia bertanya kepada orang orang “Apakah Amirul Nukminin mempunyai Ajudan?” Orang orang menjawab : ...
February 22, 2017
Kisah Para Khalifah & Raja

Aku Membunuhnya Bukan Lantaran Ia Mencuri

Ibnul Jauzi berkata, “Pada suatu hari, Khalifah Al Mu’tadhid keluar istana dan mendirikan sebuah perkemahan di dekat gerbang Asy Syamasiyah, dan melarang seorang pun untuk mengambil apa pun dari kebun milik orang lain. Saat berada ...
October 23, 2015
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Si Bahlul Dengan Khalifah Harun Ar Rasyid

Dikisahkan bahwa Bahlul ini adalah seorang yang gila hidup di zaman Khalifah ‘Abbâsî Harun ar-Rasyid… Pada suatu hari, Harun ar-Rasyid melewati si Bahlul yang sedang duduk² di atas salah satu kuburan. Lalu Harun berkata kepada ...
October 8, 2015
Kisah Para Khalifah & Raja

Khalifah Al Manshur & Minyak Wangi

Seorang laki-laki datang kepada Khalifah Abu Ja’far Al Manshur. Ia bercerita bahwa ia pergi berdagang. Harta yang didapatnya ia serahkan kepada istrinya. Saat ia meminta kembali, istrinya mengatakan bahwa harta itu dicuri dan ia tidak ...
April 12, 2015
Kisah Para Khalifah & Raja

Sepenggal Kisah Dibawah Langit Turki

Di dalam buku hariannya Sultan Murad IV mengisahkan, bahwa suatu malam dia merasakan kekalutan yang sangat, ia ingin tahu apa penyebabnya. Maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada kepada ...
January 31, 2015
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Ketawadhu’an ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz

Di antara tawadhu’ ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz adalah ucapannya kepada seorang hamba sahaya pada suatu hari, “Wahai pelayan, kipasi aku.” Maka pelayan itu mengambil kipas dan mulai mengipasinya, namun pelayan ini mengantuk dan tertidur, maka ...
May 24, 2014
Kisah Para Khalifah & Raja

Kepribadian ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz & Pengaruhnya Terhadap Masyarakat

Kepribadian ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan kebijakannya yang adil memberi pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat, kecenderungan, keinginan dan minat mereka. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang disebutkan oleh Ath-Thobari dalam tarikh beliau dengan melakukan ...
May 24, 2014
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia