Hikmah

Hikmah

Keutamaan Berjabat Tangan karena Allah

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan, “Berjabat tangan itu dapat menambah kecintaan.” Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, “Telah ...
October 3, 2011
Hikmah

Wajib Menolak Kemungkaran Dengan Hati, Apapun Kondisinya!

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah rahimahullah beliau mengatakan: Ali radhiyallahu ‘anhu berkata: “Sesungguhnya sesuatu yang pertama ...
September 18, 2011
Hikmah

Pangkal Segala Keburukan

Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan: “Empat perkara yang jika ada pada diri seseorang niscaya Allah ...
September 17, 2011
Hikmah

Menghindari Banyak Makan

Di antara sebab terbesar yang membantu seseorang untuk tetap giat menuntut ilmu, memahaminya, dan tidak ...
September 9, 2011
Hikmah

Hafalan Al-Qur’an Terlebih Dahulu!

Abu Umar bin Abdil Barr rahimahullah berkata: “Menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ada marhalah-marhalah dan ...
September 5, 2011
Hikmah

Ulama Salaf Dalam Beramar Ma’ruf Nahi Munkar

Dari Ibnu Abi Uwais, dari ayahandanya, dari Al-Walid bin Dawud bin Muhammad bin Ubadah bin ...
September 4, 2011
Hikmah

Jihad Dan Kesabaran

Umar radhiyallahu ‘anhu bertanya kepada para syaikh dari kalangan bani ‘Abbas: “Dengan apa kalian memerangi ...
August 29, 2011
Hikmah

Para Ulama Dalam Berjihad Fiisabillillah

Dari Hammad bin Salamah diriwayatkan bahwa ia berkata: “Ali bin Zaid telah menceritakan kepada kami, ...
August 25, 2011
Hikmah

Gantungkan Cita-Citamu Setinggi Langit

Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah ketika menerangkan ucapan Abu Thayyib Al-Mutanabbi mengatakan: “Aku tidak menganggap ...
August 25, 2011
Hikmah

Mu’awiyyah & ‘Saudaranya’

Ada seorang lelaki datang menjumpai Muawiyyah. Kebetulan, ia bertemu pertama kali dengan penjaga pintu gerbang ...
August 25, 2011
Hikmah

Waktu Dan Tempat Menghafal Ilmu

SESEORANG hendaknya membagi waktu siang dan malamnya. Semestinya dia memanfaatkan umurnya, karena sisa umur seseorang ...
August 19, 2011