Sesungguhnya Keadilan Memiliki Pertanda dan Permulaan

Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu berkata, “Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk kalian dan menyampaikan wahyu kepada kalian agar hati kalian menjadi hidup. Sesungguhnya hati itu mati di dalam dadanya sampai Allah menghidupkannya.

Siapa saja yang mengetahui sesuatu, maka hendaknya ia mengambil manfaat dari sesuatu itu. Sesungguhnya sikap adil itu memiliki tanda dan permulaan, maka di antara tanda-tandanya adalah sifat malu, dermawan, merasa hina (di hadapan Allah) dan bersikap lembut. Adapun permulaannya adalah sikap sayang.

Sungguh Allah telah menciptakan pintu bagi segala sesuatu, dan setiap pintu dimudahkan dengan sebuah kunci, dan pintu adil adalah i’tibar (kemampuan mengambil pelajaran dari sesuatu) dan kuncinya adalah sikap zuhud.

I’tibar dilakukan dengan mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu dengan menshadaqahkan harta. Dan, sikap zuhud berarti mengambil hak dari setiap orang dan diganti dengan haknya pula, dan merasa cukup dengan rezeki yang ala kadarnya. Jika rezeki yang ala kadarnya tidak membuatnya cukup, maka segala sesuatu tidak akan mampu memuaskannya.”

[Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah (7/ 37)]

Comments
All comments.
Comments