Kisah Kematian

Diantara Ulama Yang Akhir Kehidupannya Mengagumkan

Abdurrahman ibn Aban ibn Utsman ibn Affan dan Abdul Aziz ibn Abi Hazim keduanya wafat ketika sujud dalam shalat. [Lihat Tahdzibut Tahdzib]

Zurarah ibn Aufa pernah mengimami shalat Shubuh, ketika sampai pada ayat:

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

“Maka apabila sangkakala ditiupkan.” [QS Al Muddatstsir [78] : 8]

Beliau langsung pingsan lalu meninggal dunia. [Lihat Tafsir Ibnu Katsir surat Al Muddatstsir]

Humaid ath-Thawi; meninggal dunia ketika beliau sedang berdiri shalat. [Lihat Tahdzibut Tahdzib]

Dikutip dari Majalah al Furqon

Artikel: www.KisahIslam.net

Facebook Fans Page: Kisah Teladan & Sejarah Islam

Share:

Leave a reply

Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia