Masa Kekhalifahan

Sejarah Khulafaur Rasyidin & Para Khalifah

Daulah Umawiyyah

Al-Walid bin ‘Abdul Malik 86H – 96H [Bag.Pertama]

Beliau adalah Al-Walid bin ‘Abdul Malik bin Marwan, lahir pada tahun 50 H. Diangkat sebagai ...
March 28, 2012
Daulah Umawiyyah

Abdul Malik bin Marwan 64H – 86H [Bag.Ketiga – Tamat]

Penaklukan negeri-negeri di masa ‘Abdul Malik Pada waktu terjadinya huru hara dalam negeri yang menyelubungi ...
March 27, 2012
Daulah Umawiyyah

Abdul Malik bin Marwan 64H – 86H [Bag.Kedua]

Pemberontakan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap Amirul Mukminin ‘Abdullah bin AZ-Zubair `Abdul Malik bin Marwan ...
March 26, 2012
Daulah Umawiyyah

Abdul Malik bin Marwan 64H – 86H [Bag.Pertama]

Pengantar: Bagaimanakah Abdul Malik Mencapai Kursi Kekhalifahan? Yazid bin Mu’awiyah sebelum meninggal, mewasiatkan khilafah untuk ...
March 26, 2012
Daulah Umawiyyah

Yazid bin Mu’awiyah Rahimahullah 60 H – 64 H [Bag.Ketiga ...

Fitnah dari penduduk Madinah dan pembatalan baiat (perang AI Harrah) [1] Sebab terjadinya peristiwa yang ...
March 25, 2012
Daulah Umawiyyah

Yazid bin Mu’awiyah Rahimahullah 60 H – 64 H [Bag.Kedua]

Al-Husain radhiyallahu ’anhu sampai di Karbala dan kematiannya Sampailah Al-Husain di Karbala dekat dengan Kufah. ...
March 19, 2012
Daulah Umawiyyah

Yazid bin Mu’awiyah Rahimahullah 60 H – 64 H [Bag.Pertama]

Biografi Yazid bin Mu’awiyah: Beliau bernama Yazid bin Mu’awiyah bin Abi Sufyan Shakhr bin Harb ...
March 18, 2012
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Ketiga – Tamat]

PENGANGKATAN YAZID RAHIMAHULLAH SEBAGAI PENGUASA: Cara pengangkatan khalifah pada masa Al-Khulafaa’ Ar-Raasyidiin adalah bermacam-­macam. Akan ...
November 18, 2011
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Kedua]

HALUAN POLITIK YANG BELIAU TEMPUH DAN UPAYA­UPAYA PERDAMAIAN YANG BELIAU LAKUKAN Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya ...
November 18, 2011
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Pertama]

BIOGRAFI DAN KEUTAMAANNYA Beliau bernama Mu’awiyah bin Abi Sufyan (Shakhr bin Harb) bin Umayyah bin ...
November 17, 2011
Daulah Umawiyyah

Sejarah Berdirinya Daulah Umawiyah

BERDIRINYA DAULAH UMAWIYYAH DAN KEMBALINYA PERSATUAN KAUM MUSLIMIN PADA TAHUN AL JAMA’AH Penduduk negeri Iraq ...
November 14, 2011
Biografi ShahabatKhulafaur Rasyidin

Khalifah Ali bin Abi Thalib [Bag.05]

Peristiwa Terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhu Amirul Mukminin menghadapi masalah yang ...
November 10, 2011
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia