Foto: Tadmur, Sebuah Negara di Jazirah Arab Sebelum Kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

Nama negara: Tadmur

Tempat: Antara sungai Eufrat dan Damaskus

Perkiraan masa pemerintahan: Permulaan abad ke-1 M – 271M

Ibukota: Tadmur

Pimpinan terkenal: Udzainah bin as Samaida’ pertama, Udzainah kedua, Zanubia (az-Zabba’)

Peradaban: Pentas teater ala Romawi, ukiran, dan seni membuat bangunan

Kepercayaan: Matahari dianggap sebagai tuhan paling agung, kemudian Lata. Sebagian mereka beragama Nasrani

Sebab kehancuran: Konflik antara kasir Zyzantium, Orleans dan kerajaan Zanubia berakhir dengan jatuhnya Sang Ratu ke tahanan Romawi

Foto peninggalan dari kota Tadmur:

01 Kota Palmyra

Tadmur Suriah 01

Tadmur Suriah 02

Tadmur Suriah 03

Sumber: Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad, http://id.wikipedia.org/, Etc

Dipublikasikan kembali oleh: www.KisahIslam.net

Fanspage: Kisah Teladan & Sejarah Islam

=

Comments
All comments.
Comments