Tag: Penaklukan Dalam Islam

Sang Penakluk

Pedang Allah Yang Terhunus: Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘Anhu [Bag.02-Tamat]

Khalid Setelah Masuk Islam Khalid ikut dalam perang bersama kaum muslimin untuk pertama kalinya dalam Perang Mu’tah melawan Gassasanah dan Romawi. Dalam perang tersebut tiga orang panglimanya mati syahid. Mereka adalah Zaid bin Haritsah, Ja’far ...
April 13, 2014
Penaklukan Khulafaur Rasyidin

Ekspedisi Usamah bin Zaid

Ekspedisi ini merupakan pasukan Islam pertama yang melakukan penaklukan di luar negeri Arab. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebelum meninggal dunia telah mempersiapkan pasukan ini di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Pasukan ini ditujukan untuk ...
February 21, 2014
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia