Tag: Kisah Shahabiyah

Kisah Shahabiyat

Kisah Safinah Hamba Sahaya Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam Bersama Seekor ...

Ketika para sahabat taat pada Allah, maka Allah menundukkan segala sesuatu kepada mereka. Kita perhatikan kisah Safinah hamba sahaya Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersama seekor singa, agar kita bisa mengetahui bagaimana Allah menundukkan seluruh alam ...
January 12, 2018
Kisah Shahabiyat

Kisah Ummu Salamah : Buah Mengucapkan Istirja’ Dan Bersabar

Istirja’ = mengucapkan إِنَّا للهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya). Dalam hidup ini, orang Muslim kadang dihadapkan pada ujian, bencana, dan cobaan. Maka apabila dia diuji, hendaknya ...
June 17, 2013
Kisah Shahabiyat

Fathimah Binti al Khaththab

Beliau adalah Fathimah binti al-Khaththab bin Naufal bin Abdul `Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarath bin Adi bin Ka’ab. Beliau termasuk wanita yang terhormat, memiliki wajah yang cantik dan tinggi, termasuk keluarga Quraisy yang ...
May 28, 2013
Kisah Shahabiyat

Asma’ Binti Abu Bakar – Pemilik Dua Ikat Pinggang

Beliau adalah Ummu Abdullah al-Qurasyiyah at-Tamiyah putri dari seorang laki-laki yang pertama masuk Islam setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, penghulu kaum muslimin yakni Abu Bakar ash-Shiddiq    sedangkan ibunya bernama Qatilah binti Abdul Uzza al-Amiriyah. ...
May 28, 2013
Putri Rasulullah

Fatimah az Zahra [Bag.Kedua]

Sekalipun demikian melimpahnya kecintaan ini akan tetapi Nabi menjelaskan kepada putrinya dan juga yang lain agar senantiasa beramal dan berbekal takwa. Suatu hari beliau berdiri dan berseru: “Wahai sekalian orang-orang Quraisy jagalah diri kalian, sesungguhnya ...
July 26, 2012
Putri Rasulullah

Fatimah az Zahra [Bag.Pertama]

Beliau adalah sayyidah wanita seluruh alam pada zamannya, putri keempat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ibunya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha.Allah menghendaki kelahiran Fathimah kurang dari lima tahun sebelum Nabi diutus, ...
July 25, 2012
Kisah Shahabiyat

Ummu Sulaim “Pemilik Mahar Termulia”

Oleh: Ustadzah Gustini Ramadhani Rosululloh bersabda: Ketika aku memasuki surga, aku mendengar suara langkah kaki, lalu aku bertanya: “Siapa itu?” Malaikat menjawab: “Itu Ghumaisho’ binti Milhan, ibunda Anas bin Malik.” (HR. Muslim: 4494) Nama aslinya ...
February 18, 2012
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia