Tag: Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Bekas Perampok Menjadi Ulama

Dialah Fudhoil bin ‘Iyaadh. Nama lengkap beliau adalah Fudhoil bin ‘Iyaadh bin Mas’uud bin Bisyr At-Tamimi Al-Yarbuu’iy. Kunyah beliau adalah Abu ‘Ali, seorang ulama dan muhaddits besar yang hidup pada abad kedua, dan beliau wafat ...
October 10, 2013
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Syaikh Al Albani Rahimahullah

Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizahulloh berkata : “Guru kami (Syaikh Al-Albani) rahimahullah menugaskan aku untuk memuroja’ah (memeriksa kembali) beberapa juz dari kitab As-Silsilah Ad-Dho’ifah sebelum dicetak. Lalu iapun menyerahkan jilid ke lima dari kita As-Silsilah ...
October 9, 2013
Hikmah

Antara Bis no 35 dgn Bis no 53

Kisah Lucu.. (Senyum sejenak) Kisah ini dikirim oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah dari ‘Amman (Yordania) Judul : Antara Bis no 35 dgn Bis no 53 Mahasiswa tersebut terbaring di atas tempat tidur di rumah ...
September 21, 2013
Hikmah

Cerdasnya Ibnul Mubarak Rahimahullah

Ada seorang laki-laki bersin di dekat Ibnul Mubarak rahimahullah (beliau adalah seorang ulama tabi’in), namun orang itu tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ibnul Mubarak bertanya kepadanya, “Do’a apa yang diucapkan seseorang ketika bersin?” Orang itu menjawab, “Alhamdulillah.” ...
September 20, 2013
Hikmah

Kecerdasan Ali Bin Thalib Radhiyallahu ‘Anhu

Seorang lelaki yang telah mengeluarkan sumpah di hadapkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dengan mengatakan: “Istrinya ditalak tiga jika dia tidak menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan.” Maka Ali radhiyallahu ‘anhu berkata: ...
September 20, 2013
Hikmah

Nasehat Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah: Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu Dia mengambilnya dan menggantinya dengan kesabaran, maka apa yang Dia ganti lebih baik apa yang Dia ambil. [‘Uddatus Shabirin, Ibmul Qoyyim rahimahullah] ...
August 21, 2013
Hikmah

Hakikat Iman

Imam al Hasan al Bashri rahimahullah mengatakan: “Iman itu bukan sekedar angan-angan da hiasan luar semata. Namun, iman adalah sesuatu yang menancap kokoh dalam qalbu, dan dibuktikan dengan amal shalih.” [Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah] ...
August 21, 2013
Kisah Para Ulama & Orang Shalih

Kisah Imam Al-Bazzar & Pemilik Permata

Oleh: Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi Al-Bazzar adalah al-Imam al-Hafizh Abu Bakar Ahmad Ibn Amr Ibn Abdul Khaliq al-Bashri, enulis kitab al-Musnad al-Kabir dan al-‘Ilal, mengambil hadits dari al-Thabrani, wafat tahun 292 H di Ramlah. Beliau ...
August 21, 2013
Sang Penakluk

Miqdad Bin Aswad: Prajurit Berkuda Yang Pertama Kali

AYAH MIQDAD bernama Amru. Suatu hari Amru melakukan pembunuhan di tengah kaumnya, maka dia melarikan diri ke Hadramaut hingga mendapatkan perlindungan dari suku Kindah. Oleh karena itu, Amru disebut dengan Al-Kindi, merujuk pada suku Kindah ...
August 21, 2013
Sang Penakluk

Kisah Panglima Perang Islam : Thariq bin Ziyad

THARIQ BIN ZIYAD merupakan bekas budak yang memiliki peran penting dalam perang penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Muslimin. Dia adalah bekas budak Musa bin Nushair. Karena Musa bin Nushair sudah begitu percaya kepada Thariq, maka ...
July 19, 2013
Hikmah

Kisah Seorang Penjual Pepsi & Syaikh Shalih As-Suhaimi

Ustadz Maududi Abdulloh Lc, bercerita, Ada seorang penjual di Madinah bertanya kepada Syaikh Shalih As-Suhaimi -hafizhahullah-, penjual tersebut mengatakan bahwa ada seorang pemuda dan mau membeli minuman di toko tersebut, kemudian pemuda tersebut melihat ada ...
June 20, 2013
Kisah Shahabiyat

Kisah Ummu Salamah : Buah Mengucapkan Istirja’ Dan Bersabar

Istirja’ = mengucapkan إِنَّا للهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya). Dalam hidup ini, orang Muslim kadang dihadapkan pada ujian, bencana, dan cobaan. Maka apabila dia diuji, hendaknya ...
June 17, 2013
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia