Kisah Syiah Rafidhah

Kisah Syiah Rafidhah

The Story of Hezbollah Bagian Kedua (2/3)

Oleh : Dr. Ragheb As Sirjani Penterjemah : Ustadz Sufyan Basweidan Banyak dari kaum muslimin ...
November 20, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

The Story of Hezbollah Bagian Pertama (1/3)

Oleh : Dr. Ragheb As Sirjani Penterjemah : Ustadz Sufyan Basweidan Di antara sepak terjang ...
November 20, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Kami Diperkosa Dan Disiksa Hanya Karena Nama Kami ‘Aisyah’

Cerita ini dipaparkan dari seorang gadis Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama’ah) bernama Aisyah di Rumah ...
November 17, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Kisah Tentang Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah pernikahan tanpa batas dengan menerabas aturan-aturan syariat yang suci, mut’ah ini telah ...
October 12, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Pengalaman Bersama Imam Khomeini

Pengalaman Bersama Imam Khomeini [1] Oleh : Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini[2] Ketika ...
August 15, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Tidak Hanya Manusia Yang Membenci Syiah, Tapi Anjing Pun Membenci ...

Abdul Mukmin az-Zahid menuturkan, “Di daerah kami ada seorang beraliran Syi’ah Rafidhah. Di jalan menuju ...
August 15, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Kisah Celaan Ahlul Bait Kepada Syiah

Penulis at-Tuhfah al-Itsnai Asy’ariyah berkata, “Allamah Syiah pada zaman ini, Syaikh Hibatuddin asy-Syahrastani, menukil apa ...
March 12, 2012
Kisah Syiah Rafidhah

Kisah Taubatnya 3 Wanita Syiah

Bismillahirrahmaanirrahiem, semoga shalawat dan salam tercurah atas Nabi dan Rasul termulia, junjungan kami Nabi Muhammad ...
January 27, 2012
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia