Biografi Shahabat

Mereka adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah setelah para Nabi & Rasul dan sebaik-baik umat dan generasi yang pernah ada di muka bumi. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling jauh dari kepura-puraan, paling lurus bimbingannya dan paling baik keadaannya.

Biografi ShahabatKhulafaur Rasyidin

Khalifah ‘Umar Bin Al-Khaththab [Bag.02]

Fadhilah Dan Keutamaannya Imam al-Bukhari berkata, bab Manaqib Umar bin al-Khaththab13 Abu Hafsh al-Qurasy, al-’Adawi رضي الله ...
September 22, 2011
Biografi ShahabatKhulafaur Rasyidin

Khalifah ‘Umar Bin Al-Khaththab [Bag.01]

Nasabnya Beliau adalah Umar bin al-Khaththab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah ...
September 20, 2011
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia