Kecintaan Para Sahabat kepada Nabi Muhammad

Abu Sufyan: “Aku Tidak Pernah Melihat Suatu Kaum Yang Sangat Mencintai Sahabatnya Melebihi Para Sahabat Muhammad”

Kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam adalah kecintaan yang tidak ada duanya. Mereka mencintai beliau melebihi kecintaan kepada orang-orang yang mereka kasihih dan sayangi. Pun, dengan kesetiaan mereka. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengikut sesetia para sahabat.

Inilah pengakuan Abu Sufyan, yang kata-katanya diabadikan oleh Ibnul Jauzi dalam Shifat Ash-Shafwah (1/249):

Zain bin Ad-Datsinah bin Mu’awiyah pernah mengikuti perang Uhud, sedangkan ia sedang ditahan dalam perang Ar-Raji’ bersama Hubaib bin Adi. Lalu keduanya dijauhkan dari Quraisy, lalu dibunuh di Mekah. Orang yang membeli Zaid adalah Shafwan bin Umayyah, lalu ia membunuhnya bersama ayahnya. Setelah peristiwa tersebut, sekelompok orang Quraisy hadir dan di antara mereka terdapat Abu Sufyan. Lalu seseorang berkata, “Ya Zaid, aku bersumpah atas nama Allah, bagaimana jika engkau sekarang bersama keluargamu dengan syarat Muhammad menggantikan tempatmu?”

Zaid pun berkata, “Demi Allah, aku sama sekali tidak ingin jika Muhammad terkena duri di rumahnya sedangkan aku duduk bersama keluargaku.” Abu Sufyan kemudian berkata, “Sama sekali aku tidak pernah melihat suatu kaum yang sangat mencintai sahabatnya melebihi para sahabat Muhammad.”

Sumber:

Buku 155 Kisah Langka Para Salaf, penerbit Pustaka Arafah, hlm. 25-26

Comments
All comments.
Comments