Kisah Do'a Terkabul

Bola Matanya Keluar & Jatuh Kepipi

Dari Abdurrahman bin al-Ghosil, telah bercerita kepada kami ‘Ashim bin ‘Amru bin Qotadah, dari ayahnya dari kakeknya, “Bahwa pada masa perang Badar, matanya terluka, sehingga biji matanya jatuh kepipi. Orang-orang pun bermaksud hendak memotongnya. Mereka berkata, ‘Kita datang kepada Nabi dulu untuk meminta pendapat beliau.’

Lantas ia datang kepada Nabi dan me

nceritakan kisah yang dialaminya. Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam mendekatkannya kepada diri beliau, lantas mengangkat dan meletakkan biji matanya ke tempat semula, kemudian beliau membantu mengedipkan matanya dengan telapak tangan beliau. Beliau berdo’a, ”Ya Allah, tutuplah ia dengan keindahan.”

Kemudian ia meninggal dunia, sementara orang yang bertemu dengannya tidak tahu, yang manakah di antara kedua matanya itu yang pernah terluka.”

Foot Note:
Dikisahkan di Siyaru A’lami n’-Nubala’, adz-Dzahabi, II/333

Sumber: Buku “Betapa Ampuhnya Do’a”, Kholid bin Sulaiman ar-Rob’i, Penerbit al Qowam.

Artikel: www.kisahislam.net

Facebook Fans Page: Kisah Teladan & Sejarah Islam

Silahkan di Share, Copas, Dan Lain-Lain, Dengan Tetap Mencantumkan Sumbernya.

=

Share:

Leave a reply

Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia