Tag: Kisah Penaklukan

Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Ketiga]

Mahkamah agung (mahkamatul mazhaalim) Mahkamah ini adalah mahkamah yang lebih tinggi tingkatannya dari pada mahkamah yang para qadhi memutuskan di dalamnya. Mahkamah ini menyerupai dengan diwan mazhalim (mahkamah agung-pen) yang ada pada masa sekarang. Pada ...
November 21, 2012
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Kedua]

Hisbah    (semacam pamong praja) Bagian ini adalah bagian yang mengurusi amar ma’ruf dan nahi mungkar, pengawasan masyarakat dalam pelaksaan agama Islam dan adab-adabnya di seluruh sisi kehidupan yang nampak yang dijalani manusia seperti transaksi jual ...
November 15, 2012
Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Pertama]

Perkembangan yang didapatkan pada masa Bani Umayyah Perkembangan/kemajuan yang hakiki adalah tauhid kepada Allah ‘azza wa jalla (menjadikan-Nya sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi sedangkan selain-Nya apapun bentuknya tidak boleh diibadahi -pen), mengikuti petunjuk Rasulullah ...
November 9, 2012
Daulah Umawiyyah

Sebab-Sebab Runtuhnya Daulah Umawiyyah [Bag.Kedua]

Namun mengapa Daulah Umawiyyah tetap runtuh dan hilang kejayaan mereka? Jawabnya adalah: bahwa keberadaan kebaikan dan jasa-jasa tidak bermakna bila tidak adanya kejelekan dan aib. Bani Umayyah memiliki aib dan kesalahan yang cukup untuk menyebabkan ...
September 30, 2012
Daulah Umawiyyah

Sebab-Sebab Runtuhnya Daulah Umawiyyah [Bag.Pertama]

Pendahuluan: Sikap adil terhadap Bani Umayyah Pembukuan sejarah Bani Umayyah dilakukan pada masa pemerintahan musuhnya, yaitu Bani Al ‘Abbas -semoga Allah merahmati mereka semua-. Ditulis setelah musuh-musuh mereka menyebarkan berbagai riwayat dusta, kisah yang dibuat-buat, ...
September 30, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

Negara Khawarij yang ada di Yamamah Sekarang kita akan melihat kelompok Khawarij yang lain. Kelompok ini adalah kelompok yang menuju ke Yamamah sebuah kota yang terletak di Nejed. Mereka dibawah pimpinan Abu Thalut Salim bin ...
August 13, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

2. Khawarij Khawarij adalah sekelompok orang yang memberontak kepada ‘Ali setelah sebelumnya menjadi pembela dan penolongnya. Pemberontakan mereka lancarkan terhadap ‘Ali setelah beliau menerima perundingan dan tetap berpegang pada hasil perundingan itu. Ketika mereka menginginkan ...
June 17, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

Sejarah Islam telah dipenuhi dengan syubhat-syubhat seperti yang telah dijelaskan di artikel sebelumnya, yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam. Yang menjadi fokus kita pada pembahasan ini adalah fitnah yang mereka lancarkan pada masa pemerintahan Daulah Umawiyyah, ...
June 12, 2012
Daulah Umawiyyah

Ahlul Bid’ah Dan Fitnah Yang Mereka Hasung Di Tengah-Tengah Daulah ...

Fitnah yang mereka munculkan disini adalah berbagai macam pemikiran yang menyimpang yang dikembangkan dan dijadikan sebagai peluang emas oleh musuh­-musuh Islam, baik kalangan kaum Sabaiyyah maupun yang lainnya. Dengan itu mereka membesarkan api fitnah dan ...
June 10, 2012
Daulah Umawiyyah

Hisyam bin ‘Abdul Malik 105H – 125H

Setelah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz meninggal, beliau digantikan oleh Yazid bin ‘Abdul Malik. Masa pemerintahannya berlangsung selama empat tahun, dari tahun 101 H sampai tahun 105 H. Beliau memegang khilafah karena wasiat dari saudaranya yaitu ...
May 18, 2012
Daulah Umawiyyah

Amirul Mukminin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz 99H – 101H [Bag.Ketiga]

3. Dakwah Islam, penebaran keamanan, dan penaklukan wilayah Sistem pemerintahan Islam yang dijalankan oleh ‘Umar adalah dakwah Islam yang paling besar sebagai bentuk realisasi dari hakekat Islam dan keagungannya di hadapan orang-orang kafir yang mereka ...
Daulah Umawiyyah

Amirul Mukminin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz 99H – 101H [Bag.Kedua]

3. Tampuk Kekuasaan (Khilafah) dan Berbagai Upaya Yang Beliau lakukan Sulaiman bin ‘Abdul Malik meminta saran dari menterinya yang terpercaya dan seorang yang shalih yaitu Rajaa’ bin Haiwah dalam hal siapa yang pantas menggantikan kedudukannya ...
April 27, 2012
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia