Tag: Kisah Keadilan

Kisah Para Khalifah & Raja

Demi Allah, Sungguh Adil

Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur menulis surat kepada Suwar bin Abdullah, seorang hakim Bashrah. Isi surat itu sebagai berikut, “Periksa tanah yang menjadi sengketa antara si Fulan Yang pemimpin dengan si Fulan yang pedagang. Serahkan tanah ...
May 26, 2012
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Pengadilan Seorang Sulthan

Al-Ashifi berkata, “Suatu hari utusan hakim di daerah Bajanibanir tiba di hadapan Sultan Muzhfir Al-Halim AlKajarati. Utusan itu menyampaikan kalau seseorang yang berdagang kuda mengaku dizalimi olehnya. Sultan pun segera menindak-lanjuti laporan utusan itu dengan ...
May 26, 2012
Kisah Para Khalifah & Raja

Apakah Engkau Ingin Memukul Amir?

Amr bin Syaibah berkata, “Amr bin Al-Ash pernah berkata kepada seseorang dari Tujib, ‘Wahai munafik!’ Orang dari Tujib itu melapor kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu dan berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Amr telah mengataiku ...
May 24, 2012
Kisah Para Khalifah & Raja

Kisah Seorang Perempuan Meminta Keadilan Kepada Khalifah al Makmun

Amirul Mukminin, Al-Makmun Rahimahullah, didatangi seorang perempuan lemah yang mengeluhkan putranya, Al-Abbas. Amirul Mukminin lalu menyuruh pengawal memanggil dan menghadapkannya bersama perempuan itu. Perempuan itu mengaku Al-Abbas telah mengambil dan menguasai tanah miliknya. Keduanya pun ...
May 18, 2012
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia