Tag: Biografi Sahabat

Biografi Shahabat

Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq [Bag.04]

Abu Bakar Radhiyallahu ‘Anhu Selalu Berada Di Garis Depan Dalam Setiap Kebaikan Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Siapa diantara kalian yang berpuasa hari ini?’ Abu bakar menjawab, ...
December 13, 2015
Biografi Shahabat

Sa’id bin Zaid Radhiyallahu ‘Anhu: ‘Singa Perang Yarmuk’

SA’ID BIN ZAID رضي الله عنه Singa dalam Perang Yarmuk… Salah seorang dari sepuluh orang Sahabat Yang dijamin masuk Surga Salah seorang Sahabat dari kalangan orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama, ikut dalam Perang Badar, ...
November 21, 2015
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Ketiga – Tamat]

PENGANGKATAN YAZID RAHIMAHULLAH SEBAGAI PENGUASA: Cara pengangkatan khalifah pada masa Al-Khulafaa’ Ar-Raasyidiin adalah bermacam-­macam. Akan tetapi kesemua cara yang dilakukan bersandar pada sistem Syura dan memperhatikan mashlahat (kebaikan) secara menyeluruh bagi kaum muslimin sebagaimana telah ...
November 18, 2011
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Kedua]

HALUAN POLITIK YANG BELIAU TEMPUH DAN UPAYA­UPAYA PERDAMAIAN YANG BELIAU LAKUKAN Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya me­riwayatkan dengan sanad yang para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai Mu’awiyah, bila ...
November 18, 2011
Biografi ShahabatDaulah Umawiyyah

Mu’awiyyah Bin Abi Sufyan 41H – 60H [Bag.Pertama]

BIOGRAFI DAN KEUTAMAANNYA Beliau bernama Mu’awiyah bin Abi Sufyan (Shakhr bin Harb) bin Umayyah bin ‘Abdi Syams bin ‘Abdi Manaf bin Qushai, Abu ‘Abdirrahman Al-Qurasyi Al-Umawi, pamannya kaum mukminin(1). Beliau adalah penulis wahyu Rabb semesta ...
November 17, 2011
Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia