Daulah Umawiyyah

 • Mengenal Kota Damaskus, Masjid Umawi & Kota Kirwan

  Kota Damaskus Damaskus adalah sebuah kota tua. Kota ini didirikan sebelum kelahiran Nabi lbrahim ‘alaihissalam. Banyak legenda / dongeng tentang pendirian kota ini. Kota ini memiliki banyak

  Read More
 • Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Keempat]

  4. Suasana Keilmuan Hasil dari penerapan hukum-hukum Syari’at Islam adalah kehidupan manusia yang diliputi dengan keamanan, ketenangan, kemapanan, rasa senang, tentram, dan bahagia. Hal ini

  Read More
 • Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Ketiga]

  Mahkamah agung (mahkamatul mazhaalim) Mahkamah ini adalah mahkamah yang lebih tinggi tingkatannya dari pada mahkamah yang para qadhi memutuskan di dalamnya. Mahkamah ini menyerupai dengan diwan

  Read More
 • Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Kedua]

  Hisbah    (semacam pamong praja) Bagian ini adalah bagian yang mengurusi amar ma’ruf dan nahi mungkar, pengawasan masyarakat dalam pelaksaan agama Islam dan adab-adabnya di seluruh sisi

  Read More
 • Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Pertama]

  Perkembangan yang didapatkan pada masa Bani Umayyah Perkembangan/kemajuan yang hakiki adalah tauhid kepada Allah ‘azza wa jalla (menjadikan-Nya sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak

  Read More
contact us

Selamat Membaca