Masa Kekhalifahan

Sejarah Khulafaur Rasyidin & Para Khalifah

 • Masa Pertama Kekhalifahan ‘Abbasiyyah [Bag.03]

  (6) Awal mula pembagian negara Islam dan pengaruh huru hara dari dalam: Meskipun secara umum kalangan Abbasiyyun mampu menjaga keutuhan daulah islamiyyah pada masa ini, hanya saja dengan

  Read More
 • Masa Pertama Kekhalifahan ‘Abbasiyyah [Bag.02]

  (5) Perlawanan Kesukuan dan Kaum zindiq: * Kesukuan: penisbatan kepada suku, dalam hal ini yaitu penamaan untuk berbagai kelompok yang disatukan oleh kedengkian terhadap Islam, peradaban, dan

  Read More
 • Masa Pertama Kekhalifahan ‘Abbasiyyah [Bag.01]

  MASA PERTAMA Masa Abbasiyyah Pertama 1) Kelebihan Kelebihan dan kekhususan masa ini: Masa ini memiliki sejumlah kelebihan dan kekhususan sebagai berikut: Para khalifah yang kuat. Perhatian kepada

  Read More
 • Awal Sebelum Berdirinya Daulah ‘Utsmaniyyah

  Orang-orang Utsmani berasal dari keturunan kabilah Turkmenia. Pada permulaan abad ke-7 H bertepatan dengan abad ke-13 M mereka hidup di Kurdistan. Mereka berprofesi sebagai penggembala. Akibat

  Read More
 • Masa Yang Dilalui Oleh Daulah ‘Abbasiyyah

  Daulah Abbasiyyah semenjak berdirinya, yaitu pada tahun 132 H, hingga runtuhya, yaitu pada tahun 656 H mengalami dua masa yang berbeda. Masing-masing masa memiliki kekhususan dan kelebihan. Kedua

  Read More
contact us

Selamat Membaca