Ringkasan Sirah Nabi

 • Budak Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Yang Dimerdekakan

  Di antaranya: Zaid bin Haritsah bin Syarahil al-Kalbi Abu Usamah, Tsauban bin Bujdud, Abu Kabsyah yang namanya adalah Sulaim, ia ikut dalam perang Badar, Badzam[1], Ruwaifi’, Qashir[2],

  Read More
 • Isteri-Isteri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

  ISTERI-ISTERI NABI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM Yang pertama dari mereka adalah Khadijah, kemu­dian Saudah, kemudian `Aisyah, lalu Hafshah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy,

  Read More
 • Anak-Anak, Paman & Bibi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

  Anak-Anak Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam[1] Beliau memiliki tiga anak laki-laki: 1.  Al-Qasim, dengannyalah beliau diberi kun-yah. Ia dilahirkan sebelum kenabian, dan meninggal saat berusia

  Read More
 • Ciri Dan Sifat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam [1]

  Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek [2], tidak terlalu putih dan tidak pula coklat [3], rambutnya ti­dak keriting dan tidak pula lurus [4], saat meninggal tidak ada di kepalanya

  Read More
 • Awal Masa Kehidupan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

  Beliau disusui oleh Tsuwaibah[1], maula Abu Lahab, selama bebarapa hari.[2] Kemudian, disusui oleh Halimah binti Abu Du-aib `Abdullah bin al-Harits as-Sa’diyyah. Diriwayatkan dari Halimah

  Read More
contact us

Selamat Membaca