Istri Nabi

 • Istri Rasulullah: Juwairiyyah binti al Harits

  Beliau adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Beliau termasuk wanita yang ditawan

  Read More
 • Istri Rasulullah: Zainab binti Jahsyi

  Ummul mukminin Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya`mar. Ibu beliau bernama Umayyah binti Muththalib paman dari paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada mulanya nama beliau

  Read More
 • Istri Rasulullah: Maimunah Binti Harits al-Hilaliyah

  Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah adalah istri Nabi yang sangat mencintai beliau dengan tulus selama mengarungi bahtera numah tangga bersama. Dialah satu-satunya wanita yang dengan ikhlas

  Read More
 • Istri Rasulullah: Ummu Salamah – Wanita Jelita dalam Hidup Rasul yang Mulia

  Penulis : Ummu ‘Abdirrahman Anisah bintu ‘Imran Kecantikan dan kemuliaan berpadu dalam dirinya. Cinta, kesetiaan dan ketaatannya pada pendamping hidupnya membawanya untuk memperoleh sebentuk doa.

  Read More
 • Mariyah al-Qibtiyah

  Seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis, penguasa Mesir kepada Rasulullah tahun 7 H. Setelah dimerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama

  Read More
contact us

Selamat Membaca

Istri Rasulullah: Maimunah Binti Harits al-Hilaliyah

Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah adalah istri Nabi yang sangat mencintai beliau dengan tulus selama mengarungi bahtera numah tangga bersama. Dialah satu-satunya wanita yang dengan ikhlas