Kisah Syiah Rafidhah

 • Dimana Syiah Rafidhah? Realitas Sejarah Yang Tidak Boleh Dilupakan

  1. Siapa yang menaklukkan Syam, Iraq dan Persia? —-> ‘Umar bin Khaththab radhiyallâhu ‘anhu (Sunnî) [Beliau adalah termasuk khulafâ’ur râsyidîn ke-2, sahabat yang mulia, dan orang yang

  Read More
 • Sepenggal Kisah Dari Medan Jihad di Yaman

  Salah seorang mujahidin yang berjaga jaga di aden , tepatnya di daerah jaulah suzuki menceritakan sebuah kejadian yang menggetarkan hati… Beliau berkisah : suatu saat kami sedang di medan

  Read More
 • Mengingatkan Kembali Pembataian 30.000 Jiwa Lebih Di Depan Ka’bah

  Jangan Lupakan Sejarah! Mengingatkan Kembali Pembataian 30.000 Jiwa Lebih Di Depan Ka’bah DR. Majdi Ar Roba’iy (pakar sejarah) berkata: Aku telah menghabiskan sepuluh tahun dari umurku

  Read More
 • Berpikir Jernih

  Oleh: Dr. Majdi ar-Rib’i • Mengapa tidak ada satu pun penganut Syiah di penjara Guantanamo? • Mengapa Barat tidak memasukkan satu pun organisasi Syiah ke dalam daftar kelompok “teroris” versi

  Read More
 • Mereka – Syiah Qaramithah – Telah Membantai Jama’ah Haji

  Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Pada tahun 317H orang-orang Qaramithah (dari Bahrain) mengepung Ka’bah di saat hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah). Mereka merampas harta orang-orang haji

  Read More
contact us

Selamat Membaca

Kisah Celaan Ahlul Bait Kepada Syiah

Penulis at-Tuhfah al-Itsnai Asy’ariyah berkata, “Allamah Syiah pada zaman ini, Syaikh Hibatuddin asy-Syahrastani, menukil apa yang diriwayatkan oleh al-Jahidz dari Khuzaimah al-Asadi, yang