Uncategorized

Kisah Sufyan ats Tsauri & Khalifah

Kisah Pertama Imam Sufyan ats Tsauri –rahimahullah– berkata, “Ketika al-Mahdi menunaikan ibnadah haji, dia berkata, ...
June 3, 2011